Pro 3m là gì ?

Pro 3M là tiêu chuẩn xây dựng môi trường sản xuất được Samsung áp dụng đối nhằm tạo hiệu quả cao cho các nhà máy Samsung hoặc các Vendor .

Danh mục: Từ khóa: