Pro 3M trong sản xuất là gì ?

PRO-3M là hoạt động mà toàn thể nhân viên nhà máy tham gia, gia tăng sức cạnh tranh sản xuất thông qua việc tạo môi trường làm việc sạch sẽ, thoáng mát và gia tăng hiệu suất hoạt động của máy móc, sử dụng máy không có lãng phí